IMG_2091 (1)
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest corocznie 10 października. Został on ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia WHO w 1992 roku. Celem tego święta jest promocja zdrowia psychicznego, ale także zwrócenie uwagi na problemy natury psychicznej, z którymi obecnie zmaga się coraz więcej osób. To także walka ze stygmatyzacją i edukacja. W tym dniu w naszej szkole […]

logo-trzymaj-forme
Program „Trzymaj formę”

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach realizowany jest od kilku lat Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej oraz ich rodziców poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Założenia […]

bieg-po-zdrowie
Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”

Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie” jest programem edukacji antynikotynowej przeznaczonym dla dzieci w wieku 9 – 10 lat. Realizowany jest w naszej placówce od kilku lat i biorą w nim udział uczniowie klasy czwartej. Program ten składa się z sześciu lekcji przeznaczonych dla uczniów i realizowany jest w ramach lekcji wychowania fizycznego – edukacji zdrowotnej. […]