„Bezpieczna droga” – spotkanie z policjantami

W ramach edukacji o bezpieczeństwie w dniu 03.10.2023 roku miało miejsce spotkanie klas I – III  z policjantami. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga”. Dzieci miały możliwość przypomnienia sobie najważniejszych zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze – prawidłowego przechodzenia przez pasy, przejeżdżania przez ścieżkę rowerową, poruszania się ulicą bez wyznaczonego miejsca dla pieszych i rowerów.

Policjanci zachęcali dzieci do ubierania elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmroku, tłumacząc istotę ich posiadania. Zostały omówione zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze i wyposażenia go w światła. Kolejnym ważnym punktem spotkania było przypomnienie numerów alarmowych oraz omówienie postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia innych lub własnego. Policjanci zwrócili uwagę na to, jakie dane i inne informacje należy podać dyspozytorowi numeru alarmowego. Przestrzegano także przed niebezpieczeństwami mogącymi się pojawić ze strony nieznanych osób. Na końcu spotkania uczniowie mogli zadać pytania, które je nurtowały lub opowiedzieć historie z własnego doświadczenia, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Elżbieta Woźniak