Organizacje

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Maja Kobzik
Zastępca: Jakub Sośnik
Członkowie: Miłosz Wójcik
Szymon Przywara
Filip Chudalla
Opiekun: p. Iwona Ciszewska
Rzecznik praw ucznia: p. Monika Korzeniec

Szkolne Koło PCK

Szkolne koło PCK liczy 14 członków. Jego opiekunem jest p. Sylwia Olejnik. Zajmujemy się propagowaniem działalności PCK oraz czystości w szkole. Włączamy się do akcji i konkursów organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Opolu.

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas to organizacja, która realizuje działania w ramach systematycznego wolontariatu. Liczy 10-15 członków. Opiekunem SKC w szkole jest Klaudia Milek – nauczyciel religii i bibliotekarz.

Działalność Szkolnego Koła Caritas polega na włączaniu się w akcje charytatywne organizowane przez Caritas Diecezji Opolskiej oraz świadczeniu pomocy innym – młodszym, starszym, potrzebującym.