Programy i projekty

Programy i projekty
Programy, które realizujemy:
  • Program Wychowania Przedszkolnego: „Od zabawy do nauki” grupa Motylki i Słoneczka.
  • Program Wychowania Przedszkolnego –  „Szkoła za rok” – roczne przygotowanie do szkoły grupa: Sówki.
  • Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.
  • Program „Czyste powietrze wokół nas”.
  • Innowacja „Klucz do uczenia”.
Back to school. Cute child schoolgirl sitting at a Desk in the room. The kid is learning and doing his homework. The girl is emotionally happy with her hands up.

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

Edukacja zdrowotna

Zajęcia zorganizowane

Zajęcia niezorganizowane

Aktywność z udziałem rodziny