Ramowy rozkład dnia

Godz. Zajęcia
06.30 – 09.00 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne: rozmowy z dziećmi i rodzicami. Swobodna działalność wybranymi zabawkami. Prowadzenie pracy wyrównawczej, sprawdzanie obecności, porządkowanie sali. Ćwiczenia poranne.
09.00 – 09.30 Zabiegi higieniczne: zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, mycie rąk. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czyszczenie zębów. Przygotowanie sali do zajęć.
09.30 – 10.30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez nauczycielkę z uwzględnieniem przerw na załatwienie potrzeb fizjologicznych.
10.30 – 11.00 Porządkowanie sali po zajęciach. Zabawy dowolne. Picie wody. Jedzenie owoców lub warzyw.
11.00 – 12.00 Czynności samoobsługowe: próby samodzielnego ubierania się. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, porządkowe, spacery.
12.00 – 12.30 Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne: staranne mycie rąk, dbanie o schludny wygląd zewnętrzny, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych. Obiad: kulturalne i estetyczne spożywanie posiłków; posługiwanie się sztućcami.
12.30 – 13.00 Czytanie bajek i książek przyniesionych przez dzieci oraz z biblioteki przedszkolnej. Rozchodzenie się dzieci 5- i 6-godzinnych do domu pod opieką rodziców lub osób upoważnionych.
13.00 – 13.30 Relaks, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek z płyt CD.
13.30 – 14.15 Zabawy przy stolikach: układanie puzzli, gry stolikowe, rysowanie, lepienie z plasteliny i inne ćwiczenia manualne.
14.15 – 14.30 Prace porządkowe. Czynności higieniczno-sanitarne. Podwieczorek. Dbanie o estetykę posiłku.
14.30 – 16.00 Zabawy i zajęcia dowolne, pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci 8- i 9-godzinnych do domu pod opieką rodziców lub osób upoważnionych.