Rekrutacja 2023/2024

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
IM. PISARZY ŚLĄSKICH W ZŁOTNIKACH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W ZŁOTNIKACH

ul. Opolska 40, tel. 77 – 46-48-017

ogłasza nabór na wolne miejsca w przedszkolu
na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyjęcie dziecka  do przedszkola można pobrać
w sekretariacie zespołu oraz ze strony: www.zsp-zlotniki.pl
od dnia 20 lutego 2023 r.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć
osobiście w sekretariacie zespołu w dniach
od 20 lutego 2023 r. do 03 marca  2023 r.
w godz. od 8.00 -15.00

Z A P R A S Z A M Y

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków na rok szkolny 2023/2024
1. Wniosek o przyjecie do przedszkola RODO
2. Oświadczenie – wielodzietność
3. Oświadczenie – samotny rodzic
4. Oświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym
5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
6. Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym