Zajęcia pozalekcyjne

Lp. Rodzaj zajęć Nauczyciel Dzień Godzina
1 Zajęcia rozwijające – klasa III D. Żużałek Poniedziałek 11:30 – 12:15
2 Zajęcia rozwijające z biologii K. Kicman 9:45 – 10:30
3 Zajęcia wyrównawcze z matematyki – klasy IV – VIII S. Olejnik Wtorek 07:15 – 08:00
4 Zajęcia rozwijające – klasa II I. Janczak 12:30 – 13:15
5 Zajęcia rozwijające z matematyki – klasa VI S. Olejnik 12:30 – 13:15
6 Zajęcia rozwijające – klasa III D. Żużałek 13:20 – 14:05
8 Zajęcia rozwijające z plastyki klasa V M. Skowrońska Czwartek 13:20 – 14:05
9 Zajęcia rozwijające – klasa II H. Konsek 12:30 – 13:15
10 Kółko przyrodnicze klasa IV 13:20 – 14:05