1
WOJNA W UKRAINIE – MOŻESZ POMÓC!

SZKOLNE KOŁO CARITAS W ZŁOTNIKACHwłącza się w akcję PACZKA DLA UKRAINY.Od dnia 22 marca gromadzimy w szkole i przedszkolu następujące produkty wg otrzymanej listy: Drodzy Rodzice! Potrzebna jest też pomoc materialna, finansowa na zakup obuwia sportowego oraz koszulek i spodenek na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Przebywają one w świetlicy w Górkach […]

Różowa i Biała Kolorowa Pogrubienie Paski Gratulacje Kartka
Jesteśmy dumni!

Uczeń naszej szkoły – Michał Szenawa – otrzymał stypendium przyznane przez Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu „Wspieramy najlepszych IV”. Stypendia otrzymują uczniowie i uczennice klas VII i VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są szczególnie uzdolnieni. Serdecznie gratulujemy Michałowi i życzymy, aby rozwijał swoje talenty i zainteresowania.

Skip to content