Dyżur wakacyjny

INFORMACJA
O DYŻURACH WAKACYJNYCH
W  PRZEDSZKOLACH  PUBLICZNYCH
GMINY PRÓSZKÓW
W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

 INFORMUJĘ, ŻE  W  MIESIĄCACH LIPIEC I SIERPIEŃ 2021 ROKU  W  GMINIE   PRÓSZKÓW  DYŻUROWAĆ BĘDĄ  NASTĘPUJĄCE PRZEDSZKOLA:

LIPIEC  2021 r. SIERPIEŃ 2021 r.
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W PRÓSZKOWIE
ul. KRASICKIEGO 2,
tel. 77/46-48-072
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W ZIMNICACH WIELKICH
ul. OPOLSKA 44,
tel. 77/46-48-620
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W ZŁOTNIKACAH
ul. OPOLSKA 40,
tel. 77/46-48-017
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W BOGUSZYCACH
ul. OPOLSKA 17,
tel. 77/46-48-578

RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI BĘDĄ KORZYSTAĆ Z OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W MIESIĄCACH LETNICH PROSIMY O  WYPEŁNIENIE KART ZGŁOSZEŃ I DOSTARCZENIE ICH DO ODPOWIEDNIO WYBRANEGO PRZEDSZKOLA W TERMINIE:
od dnia  4.05.2021r. do dnia  31.05.2021 roku.

DRUKI  KART  ZGŁOSZEŃ  MOŻNA  POBRAĆ W WYZNACZONYCH  PLACÓWKACH  PRZEDSZKOLNYCH.

Karta zgłoszenia dziecka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach, Przedszkola Publicznego w okresie od 01.07.2021 r. – 31.07.2021 r.