Innowacje

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w naszym zespole:
Lp. Tytuł innowacji Autor / realizator Termin realizacji Liczba
uczniów
1 „Klucz do uczenia się matematyki” I. Janczak 02.09.2019 – 26.06.2020 23
2 „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” K. Kicman
H. Konsek
D. Żużałek
01.10.2020 – 30.04.2020 22
3 „Dyslektyczne ucho” – symulacja percepcji słuchowej
na lekcjach muzyki
M. Skowrońska 02.09.2019 – 26.06.2020 52
4 „Z lekturą można inaczej” I. Ciszewska 03.09.2019 – 25.06.2020 39
5 „Myślograficzny lekturownik” I. Ciszewska 03.09.2019 – 31.03.2021 13
6 „Niemiecki ma klasę” A. Włodarczyk 02.09.2019 – 26.06.2020 22
7 „Międzynarodowa wymiana korespondencji” I. Ciszewska 02.09.2019 – 26.06.2020 22
8 „Matematyka sensoryczna” D. Styra 04.11.2019 – 26.06.2020 25
9 „Program Literacki” D. Styra 04.11.2019 – 26.06.2020 13
10 „Gry rozwijające”, „Matematyka” K. Stasiak 04.11.2019 – 26.06.2020 16
11 „Gry rozwijające”, „Matematyka” I. Budnicka-Tenus 04.11.2019 – 26.06.2020 24
12 „Program Literacki” P. Grzywa 04.11.2019 – 26.06.2020 65