Jesteśmy dumni!

Uczeń naszej szkoły – Michał Szenawa – otrzymał stypendium przyznane przez Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu „Wspieramy najlepszych IV”. Stypendia otrzymują uczniowie i uczennice klas VII i VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są szczególnie uzdolnieni.
Serdecznie gratulujemy Michałowi i życzymy, aby rozwijał swoje talenty i zainteresowania.