KONKURS PLASTYCZNY

Zachęcamy uczniów klas I-VI do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem:
„Jak Parki Narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim”.
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która będzie przedstawiała zmiany, jakie w Parkach Narodowych dokonały się dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym polskich parków narodowych oraz o Funduszach Europejskich.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
*uczniowie klas I-III
*uczniowie klas IV-VI.

Wsparciem w przygotowaniu prac plastycznych mogą być filmy edukacyjne o parkach narodowych dostępne na stronach:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb

Konkurs trwa do 14 lutego 2022 r.
Na zwycięzców czekają nagrody. Jedną z nich jest wycieczka do wybranego parku narodowego dla całej klasy, której uczeń zdobył pierwsze miejsce. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” (Program Infrastruktura i Środowisko).

Szczegóły konkursu można znaleźć w regulaminie dołączonym do wiadomości oraz na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/poiis-dzieciom/parki-narodowe-konkurs-plastyczny/rusza-konkurs-plastyczny-dla-szkol/.
Zachęcamy uczniów klas I -VI do udziału w konkursie. Osoby chętne proszę o zgłaszanie chęci udziału w konkursie do wychowawców klas.