MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Święto to jest obchodzone od 1999 roku, zawsze 21 lutego. Data odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 r. zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

W tym tygodniu w kl.IV-VII odbyły się lekcje języka polskiego poświęcone zagadnieniom językowym. Poznaliśmy profesora Apoloniusza Polaka i jego asystentki, które przygotowały dla nas zadania z poprawności językowej, obejrzeliśmy „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”, wysłuchaliśmy piosenki kabaretu Smile pt.”Błędy językowe”, zmierzyliśmy się z łamańcami językowymi i ortografią, odkrywaliśmy znaczenia związków frazeologicznych. W przyszłym roku też będziemy świętować, bo jak mówi profesor Polak: „Poprawność językowa to ważna sprawa i trzeba o nią dbać!”

Iwona C.