Nauka słownictwa nie musi być nudna

Klasa czwarta podczas lekcji utrwalającej  słownictwo związane z ubraniami miała za zadanie zaprojektować stroje. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, każda z grup miała za zadanie wymyśleć postać, zaprojektować jej ubranie, wykonać je i opisać. Do wykonanie stroju uczniowie użyli niepotrzebnych gazet a do opisu słownictwo i zwroty, z którymi byli zapoznani na poprzednich lekcjach.

Ewa Gołębiowska