Procedury bezpieczeństwa

Szanowni Rodzice,

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju zmodyfikowane zostaną procedury bezpieczeństwa pracy naszej szkoły. Od wtorku 13 października 2020 r. uczniowie mają obowiązek zakładania maseczek na korytarzach szkolnych.

Maria Chudala – dyrektor