Rekrutacja 2022/2023

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
IM. PISARZY ŚLĄSKICH W ZŁOTNIKACH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W ZŁOTNIKACH

ul. Opolska 40, tel. 77 – 46-48-017

 ogłasza nabór na wolne miejsca w przedszkolu
na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyjęcie dziecka  do przedszkola można
pobrać w sekretariacie zespołu oraz ze strony: www.zsp-zlotniki.pl

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć
osobiście w sekretariacie zespołu w dniach
od 21 lutego 2022 r. do 04 marca  2022 r.
w godz. od 8.00 – 15.00

Z A P R A S Z A M Y

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
Uchwała z dn. 21.12.2018. kryteria rekrutacji do przedszkoli

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjecie do przedszkola
Oświadczenie – wielodzietność
Oświadczenie – samotny rodzic
Oświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym