WOJNA W UKRAINIE – MOŻESZ POMÓC!

SZKOLNE KOŁO CARITAS W ZŁOTNIKACHwłącza się w akcję PACZKA DLA UKRAINY.Od dnia 22 marca gromadzimy w szkole i przedszkolu następujące produkty wg otrzymanej listy:

Drodzy Rodzice!
Potrzebna jest też pomoc materialna, finansowa na zakup obuwia sportowego oraz koszulek i spodenek na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Przebywają one w świetlicy w Górkach i innych prywatnych miejscach, a uczęszczają do szkoły w Złotnikach bądź liceum w Opolu.

W sekretariacie szkoły bądź u nauczyciela dyżurującego na parterze będą oznaczone puszki, do których można wrzucać dobrowolne datki na wyżej wymienione cele.

Opiekun SKC Złotniki – Klaudia Milek