Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uczniowie klas 4-7 zakończyli rok szkolny uroczystym rozdaniem świadectw. Najpierw odśpiewano hymn państwowy oraz hymn szkoły, potem było przemówienie Pani Dyrektor, która odczytała list Pana Burmistrza, podsumowała ten trudny rok szkolny i życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji. Potem uczniowie rozeszli się do klas, aby pożegnać się z wychowawcami. Osobną uroczystością było pożegnanie klasy ósmej, podczas którego uczniowie ślubowali na sztandar szkoły i otrzymali świadectwa ukończenia naszej placówki. Będziemy za nimi tęsknić.

Iwona C.