Zaproszenie do składania ofert

Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Opolska 40
46 – 060 Prószków
tel. 77 4648014
e-mail: sp_zlotniki@wodip.opole.pl
strona: www.zsp-zlotniki.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości”.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert cd
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie
Załącznik nr 3 – wykaz materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
informacja o przetwarzaniu danych osobowych