Berlin w zasięgu ręki…

Uczniowie klasy VI na lekcjach języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego stworzyli taką oto makietę przedstawiającą Berlin, można tu znaleźć zoo, szpital, posterunek policji, supermarkety…

Mirela Kania