O projekcie

W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w nowej edycji programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

W ramach projektu zostały zakupione profesjonalne programy multimedialne pozwalające na szerokie i nowoczesne wsparcie nauczyciela w przypadku pracy indywidualnej, jak i grupowej. To wsparcie widoczne jest podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych, w których uczestniczą uczniowie ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami. Urządzenia interaktywne zaangażują uczniów w naukę poprzez zabawę, a tym samym pozwalają na ich harmonijny rozwój. Dedykowane do urządzeń gry posłużą zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności przez wiele lat. Ponad to, zakupione pomoce dydaktyczne wspomagają terapię logopedyczną.