Szkoła XXI wieku

Wiek wczesnoszkolny to okres intensywnego i silnego rytmu rozwojowego, którego przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, a umiejętności i wiadomości zdobyte przez dziecko w trakcie edukacji wczesnoszkolnej stanowią istotne podłoże do dalszego kształcenia. W XXI wieku u dzieci widoczne jest duże zainteresowanie procesami technicznymi, nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i nowoczesnym sprzętem wspomagającym i uatrakcyjniającym życie codzienne- w tym także proces kształcenia. Aby sprostać wymogom współczesnego świata nasza szkoła- dzięki staraniom pani dyrektor- ciągle doposażona jest w nowoczesny sprzęt z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie.
Klasa 1b miała okazję zapoznać się i pracować długopisami 3D zakupionymi w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. Pretekstem do działania były zbliżające się święta. Praca z długopisami 3D wspomaga aktywność motoryczną – odgrywa ogromną rolę w ćwiczeniu sprawności ręki, rozwija umiejętność chwytu pisarskiego, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, a także koordynacji tych czynności przy pomocy wzroku. Te wszystkie elementy są potrzebne w procesie nauki pisania. Tyle teorii… W praktyce uczniowie świetnie poradzili sobie z postawionym przed nimi zadaniem i wykonali wspaniałe prace, które już niebawem będą ozdobą domowych choinek. Na uwagę zasługuje także fakt, że po raz pierwszy pracowali długopisami 3D. BRAWO!

Podczas zajęć wykorzystano długopisy 3D zakupione w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci

Kazimierz Janczak