Wintersemester Deutsch AG

Uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej biorący udział w projekcie Deutsch AG otrzymali takie oto worki od organizatora projektu. Z pieniędzy, które zostały przeznaczone na zakup materiałów pomocniczych zakupione zostały gadżety i papier.

Mirela Kania