Święto Patrona

Po naszymu, cyli po Ślonsku. W dniu 16 maja odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji rocznicy nadania szkole imienia Pisarzy Śląskich. Na apelu gościliśmy pana Krystiana Czecha, który jest pracownikiem Muzeum Wsi Opolskiej. Pan Krystian przedstawił nam historię gwary śląskiej. Kamil i Szymon pięknie zagrali na swoich instrumentach. Apel zakończyliśmy wspólnym dyktandem po ślonsku.

Mirela Kania