Good Morning Instagram Post
Propozycje materiałów dobrych praktyk i zasobów sieci

Propozycje materiałów dobrych praktyk i zasobów sieci: Edukacja włączająca – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) Bank Dobrych Praktyk – Materiały do pobrania – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) Lekcje: Edukacja medialna Dobre praktyki w edukacji włączającej – zapraszamy do udziału w badaniu! – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl) https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/sites/aktywnaedukacja.ceo.org.pl Narzędzia TIK do nauki online – […]

1920x810 (1)
Pomoce zakupione w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”

W ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” szkoła została wyposażona: w pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, w pomoce dydaktyczne i  narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów […]

AT
O projekcie

W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w nowej edycji programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. W ramach projektu zostały zakupione profesjonalne programy multimedialne pozwalające na szerokie i nowoczesne wsparcie nauczyciela w przypadku pracy indywidualnej, jak […]