Historia

Nasza szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, w skład której wchodzą:
  • 7 sal lekcyjnych,
  • pracownia komputerowa,
  • biblioteka,
  • sala gimnastyczna,
  • salka do gimnastyki korekcyjnej.
Poznaj historię naszej szkoły