Nauczyciele

Szkoła

Iwona Ciszewska – język polski
Ewa Gołębiowska – język angielski
Sylwia Huncza – wychowanie fizyczne
Angelika Dziubałtowska – informatyka
Iwona Janczak – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Kazimierz Janczak – edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kicman – biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Halina Konsek – przyroda
Dorota Żużałek – edukacja wczesnoszkolna

Klaudia Milek – religia, biblioteka
Anita Nikiel-Faber – wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
Sylwia Olejnik – matematyka, technika
Monika Skowrońska – plastyka, muzyka, logopedia
Rafał Jasiński– fizyka, geografia
Elżbieta Bartoszek – historia
Mirela Kania – język mniejszości narodowej – niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej
Nikola Mika – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Angelika Cejmer – Tyrała – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Przedszkole

Dominika Styra – wychowanie przedszkolne
Joanna Napora – wychowanie przedszkolne
Magdalena Lebek – wychowanie przedszkolne
Kinga Kiełbasa – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Monika Skowrońska – logopeda, terapeuta
Klaudia Milek – religia
Monika Korzeniec – psycholog
Joanna Tarnopolska – tyflopedagog