Nauczyciele

Szkoła

Kamila Adamska – fizyka
Iwona Ciszewska – język polski
Małgorzata Zawisza – język angielski
Sylwia Huncza – wychowanie fizyczne
Angelika Dziubałtowska – informatyka, nauczyciel wspomagający
Iwona Janczak – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Katarzyna Kicman – biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Halina Konsek – edukacja wczesnoszkolna

Klaudia Milek – religia, biblioteka
Dorota Żużałek – edukacja wczesnoszkolna
Anita Nikiel-Faber – wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
Sylwia Olejnik – matematyka, informatyka, technika
Monika Skowrońska – plastyka, muzyka, logopedia
Jerzy Sowiński – historia, geografia
Mirela Kania – język mniejszości narodowej – niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej
Aurelia Skowrońska – Góźdź –  język mniejszości narodowej – niemiecki

Przedszkole

Izabela Budnicka – Tenus – wychowanie przedszkolne
Dominika Styra – wychowanie przedszkolne
Katarzyna Stasiak – wychowanie przedszkolne, język angielski
Sabina Roskosz – wychowanie przedszkolne
Mirela Kania –  język mniejszości narodowej – niemiecki
Klaudia Milek – religia

Skip to content