Nauczyciele

Szkoła

Iwona Ciszewska – język polski
Ewa Gołębiowska – język angielski
Małgorzata Zawisza – język angielski
Sylwia Huncza – wychowanie fizyczne
Angelika Dziubałtowska – informatyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Iwona Janczak – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Katarzyna Kicman – biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Halina Konsek – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

Klaudia Milek – religia, biblioteka
Dorota Żużałek – edukacja wczesnoszkolna
Anita Nikiel-Faber – wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
Sylwia Olejnik – matematyka, informatyka, technika
Monika Skowrońska – plastyka, muzyka, logopedia
Jerzy Sowiński – historia, geografia
Adamska Kamila – fizyka
Mirela Kania – język mniejszości narodowej – niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Przedszkole

Dominika Styra – wychowanie przedszkolne
Sabina Wieszołek – wychowanie przedszkolne
Magdalena Paczuła – wychowanie przedszkolne
Iwona Tkocz – wychowanie przedszkolne
Ewa Gołębiowska – język angielski
Angelika Dziubałtowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie
Monika Skowrońska – logopeda
Klaudia Milek – religia

Skip to content