Nauczyciele

Szkoła

Kamila Adamska – Fizyka
Iwona Ciszewska – Język polski
Małgorzata Zawisza – Język angielski
Sylwia Huncza – Wychowanie fizyczne
Angelika Dziubałtowska – Informatyka, nauczyciel wspomagający
Iwona Janczak – Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Katarzyna Kicman – Biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Halina Konsek – Edukacja wczesnoszkolna

Klaudia Milek – Religia, biblioteka
Dorota Żużałek – Edukacja wczesnoszkolna
Anita Nikiel-Faber – Wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
Sylwia Olejnik – Matematyka, informatyka, technika
Monika Skowrońska – Plastyka, muzyka, logopedia
Jerzy Sowiński – Historia, geografia
Mirela Kania – język mniejszości narodowej – niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej
Aurelia Skowrońska – Góźdź –  język mniejszości narodowej – niemiecki

Przedszkole

Izabela Budnicka – Tenus – Wychowanie przedszkolne
Dominika Styra – Wychowanie przedszkolne
Katarzyna Stasiak – Wychowanie przedszkolne, język angielski
Sabina Roskosz – Wychowanie przedszkolne
Mirela Kania –  Język mniejszości narodowej – niemiecki
Klaudia Milek – Religia

Skip to content