Pomoce zakupione w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”

W ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” szkoła została wyposażona:

 • w pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
 • w pomoce dydaktyczne i  narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
 • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej także w
 • urządzenia interaktywne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, wymienionych powyżej.

 

Gabinet terapeutyczny został doposażony w:

 1. PROFESJONALNY GABINET EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY PLUS cz. 1: 5 programów multimedialnych mTalent:
 • Potrafię. Obszar matematyczny;
 • Potrafię. Obszar polonistyczny;
 • Dyskalkulia (z Matematyka. To rozumiem);
 • Koncentracja i pamięć;
 • Ortografia
 1. PROFESJONALNY GABINET EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY PLUS cz. 2: 6 programów multimedialnych mTalent:
 • Rozumienie i naśladowanie mowy;
 • Mowa w kontekście społ. cz. 1 i 2;
 • Mowa czynna od słowa do zdania;
 • Percepcja słuchowa cz.1
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego
 1. PROFESJONALNY GABINET EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY PLUS cz. 3: 4 programy multimedialnych mTalent:
 • Percepcja wzrokowa;
 • Trudności w pisaniu;
 • Czytanie sylabami cz. 1 i 2
 1. PROFESJONALNY GABINET EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY PLUS cz. 4: 6 programów multimedialnych mTalent:
 • Zajęcia logopedyczne cz. 1 i 2;
 • Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych;
 • Będzie dobrze;
 • Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych;
 • Dom
 1. Zestaw multimedialny TIK – monitor interaktywny
 2. Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE)
 3. Program multimedialny – eduSensus DYSLEKSJA PRO
 4. Program multimedialny – eduSensus Dysleksja PRO Poziom 2
 5. Programy multimedialne GoPlay Buduję i tworzę, GoPlay Gram i planuję