Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości”.

Poniżej przedstawiamy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w celu wykonania zamówienia “Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości”.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego zapytania ofertowego