„Godzina dla Młodych Głów”

Nasza szkoła została zapisana do programu profilaktycznego „Godzina dla Młodych Głów”. Jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu w roku szkolnym 2023/24.

Organizatorem jest fundacja UNAWEZA, której założycielką jest Martyna Wojciechowska. Punktem wyjścia do powstania były wyniki badań „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w którym udział wzięło ponad 180 tys. uczniów z całej Polski.  Program ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielki w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego.

Monika Korzeniec