Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”

Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie” jest programem edukacji antynikotynowej przeznaczonym dla dzieci w wieku 9 – 10 lat. Realizowany jest w naszej placówce od kilku lat i biorą w nim udział uczniowie klasy czwartej. Program ten składa się z sześciu lekcji przeznaczonych dla uczniów i realizowany jest w ramach lekcji wychowania fizycznego – edukacji zdrowotnej. Lekcje te zawierają następującą tematykę:

  1. Palenie jest niezdrowe.
  2. Jak się nie dać złowić nałogowi ?
  3. Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą?
  4. Palenie szkodzi.
  5. Jak to zrobić, żeby nie palić?
  6. Jak to zrobić, żeby inni nie palili ?

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów. Podstawą całego cyklu są przygotowane przez uczniów cztery zadania, które dotyczą różnych aspektów problemu uzależnienia nikotynowego oraz prewencji w tym zakresie. W ramach ewaluacji uczniowie przygotowują plakaty. Ponadto zajęcia te są wzbogacone o dodatkowe materiały multimedialne.

Realizację programu poprzedza spotkanie z rodzicami uczniów klas czwartych, na którym zostają zapoznani z informacjami dotyczącymi jego realizacji oraz z możliwością korzystania z filmików profilaktycznych przygotowanych przez specjalistów właśnie dla nich (poświęconych umiejętnościom wychowawczym, wartościom oraz jeden film na temat założeń programu).

Koordynatorem programu jest nauczycielka wychowania fizycznego – Sylwia Huncza.