Program „Trzymaj formę”

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach realizowany jest od kilku lat Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej oraz ich rodziców poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Założenia szczegółowe programu :

Cel główny :

Zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe:

  1. Pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka
  2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
  3. Dostarczanie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Adresatami programu są uczniowie klas V – VIII i ich rodzice.

Uczestnikami programu są : dyrekcja szkoły, nauczyciele, społeczność szkolna, pielęgniarka środowiska szkolnego, władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiska.

Organizatorzy programu :

– Główny Inspektorat Sanitarny,
– Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Koordynatorem programu w szkole jest Sylwia Huncza.