logo-trzymaj-forme
Program „Trzymaj formę”

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach realizowany jest od kilku lat Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej oraz ich rodziców poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Założenia […]