„Trzymaj formę”

Od kilkunastu lat w naszej szkole realizowany jest program „Trzymaj Formę” mający na celu promowanie wśród uczniów starszych klas zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. W trakcie całego roku szkolnego podejmowane są różne działania związane z jego realizacją. Głównym zadaniem skierowanym w tym roku do adresatów tego programu był temat związany z hasłem „Wpływ klimatu na dietę”. Uczniowie poszczególnych klas mieli możliwość wyboru jednego z państw Europy i poznać jego specyficzny klimat oraz związane z tym tradycje kulinarne. Klasa 4 opracowała typowy jadłospis Niemiec, klasa 5 Polski, szósta Anglii, uczniowie z klasy 7 wybrali Grecję. Następnie wspólnie z wychowawcami przeanalizowali te różnice w jadłospisie przypisanych krajów w oparciu o ich warunki atmosferyczne panujące przez cały rok i  przygotowali na tej podstawie plakaty.

Ponadto uczniowie  każdej z klas biorących udział w realizacji tego działania przygotowali wspólnie charakterystyczne potrawy, sałatki, kanapki, a następnie odbyła się wspólna degustacja. Całe to wydarzenie odbyło się 21 marca.

Koordynator programu Sylwia Huncza